Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü

Açık öğretim İktisat fakultesine bağlı bölümdür. Maliye bakanlığı ve mali müşavirlik yolunda atılacak en önemli adımdır. Ayrıca Şirketlerin Mali ve muhasebe işlerini yürüten bölümlerde iş bulabilirsiniz. Dersleri İktisat ana bilim dalına göre biraz daha kolaydır. 1. ve 2. sınıflarda okutulan derslerin çoğu , iktisat , kamu yönetimi ve işletme bölümleri ile içerik olarak aynıdır.

Ekonomi temelde iki sektöre ayrılmaktadır. Özel sektör, özel ve bireysel faydalar sağlayan ihtiyaçlar için mal ve hizmet üretirken, kamu sektörü sosyal ihtiyaçlar ve sosyal faydalar sağlayan mal ve hizmetler için üretir. Kamu maliyesi bir anlamda özel sektörle, kamu sektörünün insan ihtiyaçlarının gidermede görev paylaşımıyla ilgilenir. Diğer bir değişle, kamu maliyesi, devletin kamusal görevlerinin neler olması gerektiği, bu görevlerini nasıl yerine getireceği dolayısıyla bu görevleri yerine getirirken ortaya çıkacak maliyetleri hangi kaynaklardan, nasıl finanse edileceği ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Maliye Bölümü, dört anabilim dalından oluşmaktadır. Bunlar “Maliye Teorisi”, “Bütçe ve Mali Planlama”, “Mali İktisat” ve “Mali Hukuk” tur.

Genel olarak Maliye Bölümü Dersleri ve Kitapları (Açıköğretim Fakultesinden Alıntıdır)

 

1. Yarıyıl Dersleri

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​T ​U ​AKTS
İŞL107U GENEL İŞLETME IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
MAT103U GENEL MATEMATİK IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00
MUH103U GENEL MUHASEBE I IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
HUK101U HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00
İKT103U İKTİSADA GİRİŞ I IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
HUK107U TÜRK ANAYASA HUKUKU IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00

2. Yarıyıl Dersleri

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​T ​U ​AKTS
HUK110U BORÇLAR HUKUKU IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00
MUH104U GENEL MUHASEBE II IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
İKT104U İKTİSADA GİRİŞ II IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
SOS104U İNSAN VE TOPLUM IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
HUK114U SERMAYE PİYASASI HUKUKU IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
HUK122U TEMEL İDARE HUKUKU IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00

3. Yarıyıl Dersleri

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​T ​U ​AKTS
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
MUH203U ENVANTER VE BİLANÇO IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00
MLY205U GENEL VERGİ HUKUKU IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
İST203U İSTATİSTİK IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00
MLY203U KAMU MALİYESİ IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
İKT203U MİKRO İKTİSAT IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
HUK211U TİCARET HUKUKU I IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00

4. Yarıyıl Dersleri

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​T ​U ​AKTS
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
İŞL202U KAMU YÖNETİMİ IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
İKT204U MAKRO İKTİSAT IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
MUH212U ŞİRKETLER MUHASEBESİ IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
HUK212U TİCARET HUKUKU II IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00
MLY202U VERGİ TEORİSİ IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00
HUK214U VERGİ USUL HUKUKU IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00

5. Yarıyıl Dersleri

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​T ​U ​AKTS
ALM301U ALMANCA I IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
MLY301U DEVLET BÜTÇESİ IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
FRA301U FRANSIZCA I IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
İNG301U İNGİLİZCE I IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
İKT313U KAMU EKONOMİSİ I IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
MUH301U MALİYET MUHASEBESİ IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00
HUK305U ÖZEL VERGİ HUKUKU I IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00
İKT301U PARA VE BANKA IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
ARY101U SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00

6. Yarıyıl Dersleri

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​T ​U ​AKTS
ALM302U ALMANCA II IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
FRA302U FRANSIZCA II IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
İNG302U İNGİLİZCE II IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
HUK108U İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
İKT314U KAMU EKONOMİSİ II IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
MLY304U KAMU MALİ YÖNETİMİ IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00
MLY302U MAHALLİ İDARELER MALİYESİ IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
HUK306U ÖZEL VERGİ HUKUKU II IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00
MLY306U ULUSLARARASI KAMU MALİYESİ IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00

7. Yarıyıl Dersleri

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​T ​U ​AKTS
ALM401U ALMANCA III IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
MLY401U DEVLET BORÇLARI IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00
FİN401U FİNANSAL YÖNETİM IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
FRA401U FRANSIZCA III IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
İNG401U İNGİLİZCE III IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
MLY403U MALİYE POLİTİKASI I IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
TÜR201U TÜRK DİLİ I IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
HUK405U VERGİ CEZA HUKUKU IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
HUK407U VERGİ İCRA HUKUKU IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00

8. Yarıyıl Dersleri

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​T ​U ​AKTS
ALM402U ALMANCA IV IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
FRA402U FRANSIZCA IV IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
İNG402U İNGİLİZCE IV IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
MLY404U MALİYE POLİTİKASI II IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
TÜR202U TÜRK DİLİ II IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
İKT402U TÜRKİYE EKONOMİSİ IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
İKT210U ULUSLARARASI İKTİSAT IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
MLY406U VERGİ UYGULAMALARI IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00
MLY408U VERGİ YARGILAMASI HUKUKU IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00

 

Aöf Maliye bölümü çıkmış sorularına çıkmış sorular kategorisinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Sınav sonucuda Aöf sınav sonucu sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

1. Yarıyıl Dersleri

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​T ​U ​AKTS
İŞL107U GENEL İŞLETME IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
MAT103U GENEL MATEMATİK IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00
MUH103U GENEL MUHASEBE I IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
HUK101U HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00
İKT103U İKTİSADA GİRİŞ I IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
BİL101U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
HUK107U TÜRK ANAYASA HUKUKU IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00

2. Yarıyıl Dersleri

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​T ​U ​AKTS
HUK110U BORÇLAR HUKUKU IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00
MUH104U GENEL MUHASEBE II IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
İKT104U İKTİSADA GİRİŞ II IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
SOS104U İNSAN VE TOPLUM IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
HUK114U SERMAYE PİYASASI HUKUKU IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00
BİL102U TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
HUK122U TEMEL İDARE HUKUKU IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00

3. Yarıyıl Dersleri

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​T ​U ​AKTS
TAR201U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
MUH203U ENVANTER VE BİLANÇO IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00
MLY205U GENEL VERGİ HUKUKU IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
İST203U İSTATİSTİK IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00
MLY203U KAMU MALİYESİ IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
İKT203U MİKRO İKTİSAT IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
HUK211U TİCARET HUKUKU I IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00

4. Yarıyıl Dersleri

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​T ​U ​AKTS
TAR202U ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
İŞL202U KAMU YÖNETİMİ IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
İKT204U MAKRO İKTİSAT IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
MUH212U ŞİRKETLER MUHASEBESİ IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
HUK212U TİCARET HUKUKU II IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00
MLY202U VERGİ TEORİSİ IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00
HUK214U VERGİ USUL HUKUKU IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00

5. Yarıyıl Dersleri

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​T ​U ​AKTS
ALM301U ALMANCA I IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
MLY301U DEVLET BÜTÇESİ IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
FRA301U FRANSIZCA I IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
İNG301U İNGİLİZCE I IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
İKT313U KAMU EKONOMİSİ I IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
MUH301U MALİYET MUHASEBESİ IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00
HUK305U ÖZEL VERGİ HUKUKU I IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00
İKT301U PARA VE BANKA IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
ARY101U SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00

6. Yarıyıl Dersleri

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​T ​U ​AKTS
ALM302U ALMANCA II IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
FRA302U FRANSIZCA II IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
İNG302U İNGİLİZCE II IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
HUK108U İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
İKT314U KAMU EKONOMİSİ II IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
MLY304U KAMU MALİ YÖNETİMİ IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00
MLY302U MAHALLİ İDARELER MALİYESİ IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
HUK306U ÖZEL VERGİ HUKUKU II IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00
MLY306U ULUSLARARASI KAMU MALİYESİ IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00

7. Yarıyıl Dersleri

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​T ​U ​AKTS
ALM401U ALMANCA III IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
MLY401U DEVLET BORÇLARI IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00
FİN401U FİNANSAL YÖNETİM IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
FRA401U FRANSIZCA III IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
İNG401U İNGİLİZCE III IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
MLY403U MALİYE POLİTİKASI I IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
TÜR201U TÜRK DİLİ I IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
HUK405U VERGİ CEZA HUKUKU IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
HUK407U VERGİ İCRA HUKUKU IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00

8. Yarıyıl Dersleri

​DERS KODU ​DERS ADI ​E-KİTAP ​T ​U ​AKTS
ALM402U ALMANCA IV IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
FRA402U FRANSIZCA IV IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
İNG402U İNGİLİZCE IV IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
MLY404U MALİYE POLİTİKASI II IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
TÜR202U TÜRK DİLİ II IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 3,00
İKT402U TÜRKİYE EKONOMİSİ IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
İKT210U ULUSLARARASI İKTİSAT IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00
MLY406U VERGİ UYGULAMALARI IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 4,00
MLY408U VERGİ YARGILAMASI HUKUKU IconPdf Açıköğretim Bölümleri – Maliye Bölümü 3 0 5,00

Dersler


Konu ile Alakalı Diğer Makalelerimiz

  • Aöf Çağrı Merkezi Hizmetleri BölümüAöf Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Bölüm ismindende anlaşılacağı gibi çağrı merkezleri ihtiyaçlarını karşılayacak donanımlı eleman yetiştirmek için oluşturulmuştur.Gelişen büyük firmaların oluşturdukları çağrı merkezlerinde hizm...
  • Açıköğretim Bölümleri – İktisatAçıköğretim Bölümleri – İktisatGünlük yaşantımızda ekonomi ile aramız sürekli iyi olmalıdır. Aksi halde ay sonunu getiremez ve durumlarımız kötüye gitmeye başlar. İşte iktisatın amacı Kıt kaynaklarla sınırsız ihtiyaçları karşıla...
  • Aöf Bankacılık ve Sigortacılık Dersleri ve KitaplarıAöf Bankacılık ve Sigortacılık Dersleri ve KitaplarıAçık öğretim fakultesine bağlı bankacılık ve sigortacılık bölümüne ait bütün dönem dersler ve bu derslere ait kitaplara ulaşabileceğiniz konumuza hoşgeldiniz.Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans pro...

Açık Öğretim Fakultesi Hakkında Bilmek istediklerinize Kolayca ulaşabileceğiniz Bir Ortam - Aöfdestek.Gen.Tr
Aöf hakkında bilgiler ve açıköğretim sınavı çıkmış sınav soruları ile açıktan okumayı kolaylaştıracak ipuçlarını paylaştığımız ayrıca video destekli ders konuları paylaştığımız bir portal.Ayrıca Açıköğretim Bölümleri , mezunları ne iş yapar gibi sorularıda cevapladığımız yazılarımızı yine portalımızda bulabilirsiniz.